Ana Konular

 • Dijital Hastaneler
 • HIMMS kimdir? Dünyada ve Türkiye’de HIMMS (Sağlık Enformasyon Sistemleri ve Yönetimi) Uygulamaları
 • Dijital Hastaneler Yaratmak-HIMMS 6-7
 • Dijital hastaneleri oluştururken karşılaşılan güçlükler ve Dijital Hastane Yönetimi
 • Dijital Hasta: Dijital Doktor ve Klinik; Dijital Hemşire
 • Dijital Sağlık Platformları, Hastayı Güçlendirme, Etik Ve Yasal Boyutlar 
 • Pandemide Dijital Sağlık Platformları, Fonksiyonel Ve Teknolojik Boyutu
 • Dijital Sağlık Platformları, Araçlar ve Teknoloji
 • Sağlıkta Fütüristik Yaklaşımlar
 • Sağlıkta Yapay Zekâ
 • Blokzinciri ve Uygulamaları
 • Siber Güvenlik
 • Büyük Veri ve Kişisel Veri Paylaşımında Veri Güvenliği
 • Tele Sağlık / E-sağlık
 • Mobil Sağlık
 • Büyük Veri Ne Demek, Sağlık Sektörüne Getirecekleri
 • Büyük Veri Güvenliğinin Sağlanması
 • Veritabanı Güvenliği
 • Kurumsal Ağlarda Zararlı Yazılımlar ile Mücadele Etme ve Hedefine Ulaşan Zararlı Yazılımların Tehditleri
 • Veri Mahremiyeti ve Güvenliği
 • Yükselen Sağlık Bilişimi Teknolojileri
 • Giyilebilir Sağlık Bilişimi Sistemleri
 • Coğrafik Sağlık Bilişim Sistemleri (CBS)
 • Halk ve Toplum Sağlığında Bilişim Uygulamaları ve Mahremiyet
 • Sağlık Bilişimi ve Klinik Uygulamalarda Mahremiyet
 • Sağlık Bilişimi ve Hasta Güvenliği
 • Sağlık Bilişiminde Araştırma ve Klinik Araştırmalarda Bilişim
 • Elektronik Hasta Dosyaları, Kişisel Sağlık Kayıtları Yönetimi
 • Sağlık Hizmetlerinde Yaygın Kullanılan Sağlık Bilişim Teknolojileri
 • Bilgi Güvenliği, Mahremiyet, Uygunluk, Hesap Verebilirlik ve Entegrasyon
 • Bilişimin Klinikte Hasta Güvenliğini Önlemeye Yönelik Yaygın Kullanım Alanları (Elektronik Order Sistemi, Klinik Karar Vermeyi Güçlendiren Yöntemler)
 • Sağlıkta Bilişim, Kalite ve Akreditasyon
 • Sağlık Enformasyonunda Trendler
 • Sağlıkta Veri Entegrasyonu ve Yan Etkileri
 • Sağlık Bilişimi Yönetimi
 • Kronik Hastalıklar Yönetiminde Sağlık Bilişiminin Yeri
 • Sağlık Bilişiminin Geleceği
 • Sağlık Enformasyonu ve Medikal Teknoloji
 • Sağlıkta Bilişim ve Etik