Ana Konular

 • Akıllı Sağlık Uygulamaları
 • Tele-Tıp/E-sağlık
 • Hastane Dijital Uygulamaları
 • Sağlık Bilişim Teknolojileri
 • Giyilebilir Sağlık Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Coğrafik Sağlık Bilişim Sistemleri (GIS)
 • Halk Sağlığında Bilişim ve Mahremiyet
 • Klinik Uygulamalarda mahremiyet
 • Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması
 • Elektronik Hasta Kayıtları
 • Veri Güvenliği ve Risk Yönetimi
 • Sağlıkta Siber Güvenlik
 • Sağlıkta Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi
 • Sağlıkta Bilgi Güvenliği Standartları ve Uygulamaları
 • Medikal Cihazlar ve Bilgi Güvenliği,
 • Sağlık Bilişiminde Araştırma ve Klinik Araştırmalarda Bilişim
 • Sağlık Bilişimi Hukuku ve Mevzuat
 • Sağlık Bilişimi ve Vaka Yönetimi
 • Sağlık Bilişiminin Geleceği
 • Sağlıkta Bilişim ve Etik
 • Sağlık Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri
 • Dijital Hastaneler
 • Sağlıkta Web Hizmetleri ve Güvenliği
 • Sağlık Bilişimi ve Hasta Güvenliği
 • Sağlık Bilişiminde Bulut ve Mobil Uygulamalar
 • Sağlıkta Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Güvenlik
 • Sağlıkta Blockchain (Blokzincir)
 • Medikal Enformasyon (Medical Enformatics) Sistemleri ve dijitalleşme
 • Sağlık iletişimi
 • Sağlık Okuryazarlığı