Ana Konular

1.        Pandemi ve Dijital Sağlık
2.        Sağlıkta Fütüristik Yaklaşımlar
3.        Sağlıkta Yapay Zekâ
4.        Blokzinciri ve Uygulamaları
5.        Siber Güvenlik
6.        Büyük Veri ve Kişisel Veri Paylaşımında Veri Güvenliği
7.        Sağlıkta Bilişim
8.        Tele Sağlık / E-sağlık
9.        Mobil Sağlık
10.     Büyük Veri Ne Demek, Sağlık Sektörüne Getirecekleri
11.     Büyük Veri Güvenliğinin Sağlanması
12.     Veritabanı Güvenliği
13.     Kurumsal Ağlarda Zararlı Yazılımlar ile Mücadele Etme ve Hedefine Ulaşan Zararlı Yazılımların Tehditleri
14.     Veri Mahremiyeti ve Güvenliği
15.     Sağlık Enformasyon Araçları
16.     Yükselen Sağlık Bilişimi Teknolojileri
17.     Giyilebilir Sağlık Bilişimi Sistemleri
18.     Coğrafik Sağlık Bilişim Sistemleri (CBS)
19.     Halk ve Toplum Sağlığında Bilişim Uygulamaları ve Mahremiyet
20.     Sağlık Bilişimi ve Klinik Uygulamalarda Mahremiyet
21.     Sağlık Bilişimi ve Hasta Güvenliği
22.     Sağlık Bilişiminde Araştırma ve Klinik Araştırmalarda Bilişim
23.     Elektronik Hasta Dosyaları, Kişisel Sağlık Kayıtları Yönetimi, Kişisel Özelliklerin Veri Haline Dönüşümü, Kurallar
24.     Sağlık Hizmetlerinde Yaygın Kullanılan Sağlık Bilişim Teknolojileri
25.     Bilgi Güvenliği, Mahremiyet, Uygunluk, Hesap Verebilirlik ve Entegrasyon
26.     Bilişimin Klinikte Hasta Güvenliğini Önlemeye Yönelik Yaygın Kullanım Alanları (Elektronik Order Sistemi, Klinik Karar Vermeyi Güçlendiren Yöntemler)
27.     Sağlıkta Bilişim, Kalite ve Akreditasyon
28.     Sağlık Enformasyonunda Trendler
29.     Sağlıkta Veri Entegrasyonu ve Yan Etkileri
30.     Sağlık Bilişimi Yönetimi
31.     Kronik Hastalıklar Yönetiminde Sağlık Bilişiminin Yeri
32.     Sağlık Bilişiminin Geleceği
33.     Sağlık Enformasyonu ve Medikal Teknoloji
34.     Sağlıkta Bilişim ve Etik
35.     Sağlık Bilgi Sistemleri, Teknolojileri ve Teknikleri