Ana Konular

 • Dijital Sağlık
 • Büyük Veri Ne Demek, Sağlık Sektörüne Getirecekleri
 • Büyük Veri Güvenliğinin Sağlanması
 • Blockchain (Blok Zinciri) Nedir?
 • Veritabanı Güvenliği
 • Siber Güvenlik
 • Büyük Veri ve Kişisel Veri Paylaşımında Veri Güvenliği
 • Sağlıkta Bilişim
 • Tele Sağlık
 • Mobil Sağlık
 • Sağlık Bakanlığı Kapsamında Ağ Güvenliği
 • Hastanelerde Kullanılan Donanımların Güvenliği ve Kullanılan Donanımların Zafiyetleri Neticesinde Karşı Karşıya Kaldığımız Sorunlar.
 • Kurumsal Ağlarda Zararlı Yazılımlar İle Mücadele Etme Ve Hedefine Ulaşan Zararlı Yazılımların Tehditleri
 • Veri Mahremiyeti ve Güvenliği
 • Sağlık Enformasyon Araçları
 • Yükselen Sağlık Bilişim Teknolojileri
 • Giyilebilir Sağlık Bilişim Sistemleri
 • Coğrafik Sağlık Bilişim Sistemleri (GIS)
 • Halk ve Toplum Sağlığında Bilişim Uygulamaları ve mahremiyet
 • Sağlık Bilişimi ve Klinik Uygulamalarda mahremiyet
 • Sağlık Bilişimi ve Hasta Güvenliği
 • Sağlık Bilişiminde Araştırma ve Klinik Araştırmalarda Bilişim
 • Elektronik Hasta Dosyaları, Kişisel Sağlık Kayıtları Yönetimi, Kişisel Özelliklerin Veri Haline Dönüşümü, Kurallar
 • Tele-sağlık/ E-sağlık
 • Sağlık Hizmetlerinde Yaygın Kullanılan Sağlık Bilişim Teknolojileri
 • Bilgi Güvenliği, Mahremiyet, Uygunluk, Hesap Verebilirlik Ve Entegrasyon
 • Bilişimin Klinikte Hasta Güvenliğini Önlemeye Yönelik Yaygın Kullanım Alanları (Elektronik Order Sistemi, Klinik Karar Vermeyi Güçlendiren Yöntemler)
 • Sağlıkta Bilişim, Kalite ve Akreditasyon
 • Sağlık Enformasyonunda Trendler
 • Sağlıkta Veri Entegrasyonu Ve Yan Etkileri
 • Sağlıkta Bilişim Uygulamalarında Mevzuat
 • Sağlık Bilişimi Yönetimi
 • Kronik Hastalıklar Yönetiminde Sağlık Bilişiminin Yeri
 • Sağlık Bilişiminin Geleceği
 • Sağlık Enformasyonu ve Medikal Teknoloji
 • Sağlıkta Bilişim ve Etik
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknolojileri ve Teknikleri