Kongre Başkanından

Dijital çağ diye de adlandırdığımız bu çağda sağlık hizmetlerinin kalitesi, etkinliği ve sürdürülebilirliği sadece nitelikli insan kaynağı ve donanımlı sağlık tesislerinin mevcudiyeti ile değil güvenli bilişim teknolojilerinin en ileri düzeyde kullanılması ile mümkündür. Özellikle geçtiğimiz on yıllık süreçte sağlık bilişimi açısından çok önemli bir değişim ve dönüşüme tanıklık ettik. Bundan on yıl önce mobil uygulamaların hayatımızda bu kadar yer edeceğini acaba düşünebilirmiydik. Ya da “yapay zekâ” bizim için bir anlam ifade eder miydi? Gelişmekte olan bu teknolojiler, kısa bir zaman içinde sağlık sisteminin ayrılmaz parçaları haline geldi.

-Dijital sağlık teknolojilerinin başında mobil uygulamalar ve giyilebilir teknolojiler geliyor. Giyilebilir teknolojiler artık sadece nabız saymak ya da adım ölçmek için kullanılmıyor. Kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı veri toplayabilen, sağlıklı yaşamı teşvik eden ve medikal araştırmalar için veri toplayan akıllı sağlık monitörleri gündelik yaşamın vazgeçilmez parçalarından olmaya başladı.

-Ülkemizde, uluslararası kabul görmüş bir ölçüt olarak dijital hastane kavramı, bilişim teknolojilerinin hasta ve çalışan yararına kullanıldığı bir hastane örneğini öngörüyor. Hasta işlemlerinin mobil ortama taşınmasıyla, bilgiye her yerden her an erişim, doğru hasta-doğru ilaç eşleştirmesi, hastaya ayrılan vaktin artması ve bakım hizmetlerinin kalitesinde artışla birlikte tıbbi hataların azalması da sağlanacaktır.

-Tele-Tıp sayesinde bir doktor ile görüşmek için hastaneye gitmeye gerek kalmıyor. Akıllı telefonlar ile hastaların uzmanlar tarafından uzaktan değerlendirilmesine olanak sağlanıyor. Bu yenilik, sağlık hizmetlerine erişimi zor olan kişilere ulaşım imkânı da sağlıyor.

-Robotik Cerrahi hızla yaygınlaşıyor. Ameliyat eden robotlar, iyileşme süresini hızlandırmakla kalmayıp, robotik cerrahi ekipmanların kullanımıyla, uzman cerrahların binlerce kilometre uzaktaki hastaları tedavi etmelerine imkân sağlıyor.

-En güvenli veri tabanı sistemi olarak adlandırılan ve pek çok sektörde kullanılmaya başlanan Blockchain Teknolojisi, yakın gelecekte sağlık alanında hastalara ait tıbbi kayıtların tutulması, taraflar arasında güvenli bir şekilde transfer edilmesi, ilaç sahtekârlığının tespit edilmesi ve önlenmesi konularında uygulama alanı bulacaktır.

-Teknoloji sayesinde artık pek çok hastane elektronik sağlık kayıt sistemine geçiş yapmakta ve bu gelişim sayesinde milyonlarca elektronik sağlık kaydı çok hızlı bir şekilde her yere taşınabilmektedir. Bu da maliyetlerin düşmesine büyük etkide bulunmaktadır.

Hayatımızı kolaylaştıran bu dijital ortamlar birtakım kişisel haklar bakımından ciddi riskleri de beraberinde getirmektedir. Zira özel hayatımızın bir parçasını oluşturan kişisel verilerimiz bu dijital ortamlarda toplanmaktadır. En son teknolojiyle donatılmış olan hastanelerimizin ve bu hastanelerde kullandığımız tıbbi cihazların sınır ötesi siber saldırıların hedefi olması halinde olası tehlikeli sonuçları düşünüldüğünde bu alanda konuşulacak çok şeylerin olduğu bir gerçektir.

14-17 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan III. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresinin ana teması; “Dijital Sağlık, Sağlıkta Büyük Veri ve Blockchain” olacaktır. Kongrede; konunun uzmanları tarafından verilecek olan konferansalar, sunumlar, poster çalışmaları ve diğer etkinliklerle hem katılımcılar hem de ülkemiz adına ciddi bir farkındalık yaratılmış olacaktır. Davetimizi kabul edip iştirak ettiğiniz takdirde sizlerin de katkılarıyla daha güzel ve bilimsel düzeyi çok daha yüksek bir kongre gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Kongreye katılımınızdan onur ve mutluluk duyarız.

Av. Gürbüz YÜKSEL