Kongre Programı

17 Şubat 2022 – Perşembe

09:00 - 09:30

Açılış Konuşmaları / Resmi Açılış Konferansı

DİJİTAL HASTANELER

Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı,Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Direktörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P,Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Prof. Dr. Zakuiddin AHMED, Kongre Eş- Başkanı,eSağlık, Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Hasta Güvenliği, Sağlıkta Paradigma, Pharm Evo, Dernekleri Başkanı, Riphah Üniversitesi Öğretim Üyesi,  King Saud Üniversitesi (Riyadh) RAH proje direktörü, Dijital Bakım, Tıbbın Sesi, Sağlık Profesyonelleri Temsilcisi, CEO,  PAKİSTAN

Doç. Dr. Ayça KOLUKISA, Bilim Kurulu Başkanı,Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,Bilişim Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı, TÜRKİYE

DİGİTAL SAĞLIKTA YÖNETİMİN ROLÜ

Prof. Dr. Allen C. MEADORS, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, Kurucu Rektör, ABD

09:30 – 10:30

Konferans 1 = DİJİTAL HASTANELER, KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE DİJİTAL HASTANE YÖNETİMİ

10:30 – 11:30

Konferans 2 = PANDEMİDE DİJİTAL SAĞLIK PLATFORMLARI

11:30 – 11:45

Kahve Molası

11:45 – 12:45

Paralel Oturumlar 1

Ø 

HIMMS kimdir? Dünyada ve Türkiye’de HIMMS (Sağlık Enformasyon Sistemleri ve Yönetimi) Uygulamaları

Ø 

Dijital Hastaneler Yaratmak-HIMMS 6-7

Ø 

Dijital Hasta: Dijital Doktor ve Klinik; Dijital Hemşire

Ø 

Dijital Hastaneleri Oluştururken Karşılaşılan Güçlükler ve Dijital Hastane Yönetimi

12:45 – 14:00

Öğle Arası

14:00 – 15:00

Paralel Oturumlar 2

Ø 

Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekâ ve Makine Öğreniminin Rolü; Etik Açıdan Değerlendirme

Ø 

Tele-sağlık / E-sağlık

Ø 

Elektronik Hasta Dosyaları, Elektronik Sağlık Kayıtları Yönetimi, Kişisel Özelliklerin Veri Haline Dönüşümü, Kurallar

Ø 

Elektronik Sağlık Kayıtları Güvenliğinde Biyometrik Sistemler

15:00 – 16:00

Paralel Oturumlar 3

Ø 

Sağlık Bilişiminin Geleceği

Ø 

Yükselen Sağlık Bilişim Teknolojileri

Ø 

Sağlık Bilişimi ve Klinik Uygulamalarda mahremiyet

Ø 

Giyilebilir Sağlık Bilişimi Sistemleri 

Ø 

Coğrafik Sağlık Bilişim Sistemleri (CBS)

16:00 – 16:15

Kahve Molası

16:15 – 18:00

Konferans 3 = SAĞLIĞI YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEK -  DİJİTAL SAĞLIK VE PANDEMİ

18 Şubat 2022 - Cuma

09:30 – 10:30

Konferans 4 = KLİNİK UYGULAMALARDA YAPAY ZEKÂ

10:30 – 11:30

Paralel Oturumlar 4

Ø 

Dijital Sağlık Platformları, Hastayı Güçlendirme, Etik ve Yasal Boyutlar 

Ø 

Pandemide Dijital Sağlık Platformları, Fonksiyonel ve Teknolojik Boyutu

Ø 

Dijital Sağlık Platformları, Araçlar ve Teknoloji

11:30 – 11:45

Kahve Molası

11:45 – 12:45

Paralel Oturumlar 5

Ø 

Bilişimin Klinikte Hasta Güvenliğini Önlemeye Yönelik Yaygın Kullanım Alanları

(Elektronik Order Sistemi, Klinik Karar Vermeyi Güçlendiren Yöntemler)

Ø 

Sağlık Bilişiminde Büyük Veri ve Analitik Uygulamaları

Ø 

Dijital Sağlıkta Etik ve Politik Kısıtlar

12:45 – 14:00

Öğle Arası

 14:00– 15:00

Konferans 5 = SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BLOCKCHAIN KULLANIMI

15:00– 16:00

Paralel Oturumlar 6

Ø 

Sağlık Bilişiminde Siber Güvenlik Tehditleri

Ø 

Kişiselleştirilmiş Tıp Uygulamaları Ve Süreç Madenciliği

Ø 

Sağlık Bilişimi ve Bilgi Güvenliğinde Hukuksal Gereksinimler ve Düzenlemeler

16:00– 16:15

Kahve Molası

16:15– 17:00

Konferans 6 = ENFEKSİYON BİLİŞİMİ

17:00– 17:15

Paralel Oturumlar 7

Ø 

Elektronik Sağlık Kayıtlarının Bütünlüğü ve Entegrasyonu

Ø 

Sağlık Bilişiminde Büyük Veri ve Analitik Uygulamaları

Ø 

Sağlık Bilişimi ve Bilgi Güvenliğinde Standartlar ve Uygulamaları

19 Şubat 2022 - Cumartesi

09:30 – 10:30

Konferans 7 = SAĞLIKTA MOBİL VE BULUT UYGULAMALARDA BİLGİ GÜVENLİĞİ

10:30 – 11:30

Paralel Oturumlar 8

Ø 

Elektronik Sağlık Kayıtlarının Bütünlüğü ve Entegrasyonu (Elektronik Order Sistemi, Klinik Karar Vermeyi Güçlendiren Yöntemler)

Ø 

Sağlık Bilişiminde Kalite Özellikleri ve Kalite Değerlendirme

Ø 

Mobil ve Dijital Bakım, Bilişimin Klinikte Hasta Güvenliğini Önlemeye Yönelik Yaygın Kullanım Alanları

11:30 – 11:45

Kahve Molası

11:45 – 12:45

Paralel Oturumlar 9

Ø 

Sağlıkta Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi

Ø 

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknolojileri ve Teknikleri

Ø 

Veritabanı Güvenliği

12:45 – 13:30

Kapanış Oturumu –

KAPANIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı,Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı

Sağlık Kuruluşları Kalite Direktörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P,Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD

Prof. Dr. Zakuiddin AHMED, Kongre Eş- Başkanı,eSağlık, Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Hasta Güvenliği, Sağlıkta Paradigma,

Pharm Evo, Dernekleri Başkanı, Riphah Üniversitesi öğretim üyesi, King Saud Üniversitesi (Riyadh) RAH proje direktörü,  Dijital Bakım, Tıbbın Sesi, Sağlık Profesyonelleri Temsilcisi, CEO,  PAKİSTAN

Doç. Dr. Ayça KOLUKISA, Bilimsel Kurul Başkanı,Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, TÜRKİYE