Kongre Programı

17 Mart 2021 - Çarşamba
09:00 - 09:30
Resmi Açılış  -- Açılış Konuşmaları
09:30 – 10:30
Konferans 1
Salon I
Sağlığı Yeniden Şekillendirmek - Dijital Sağlık ve Pandemi
10:30 – 11:30
Konferans 2
Salon I
Sağlıkta Dijital Dönüşüm - Dijital Sağlıkta Trendler
11:30 – 11:45
Kahve Arası
11:45 – 12:45
Paralel Oturumlar 1
Salon I     
Salon II
Salon III
Sağlıkta Büyük Veri ve Blokzinciri
Sağlık Alanında Dijital Dönüşüm Politikaları
Sağlık Bilişiminin Geleceği
12:45 – 14:00
Öğle Arası
14:00 – 15:00
Paralel Oturumlar 2
Salon I     
Salon II
Salon III
Sağlıkta Fütüristik Yaklaşımlar: Yapay Zekâ
Sağlık Bilişiminde Güvenlik Tehditleri
Sağlıkta Siber-güvenlik
15:00 – 16:00
Paralel Oturumlar 3
Salon I    
Salon II
Salon III
HIMMS kimdir? Dünyada ve Türkiye’de HIMMS (Sağlık Enformasyon Sistemleri ve Yönetimi) Uygulamaları
Dijital Hastaneler Yaratmak-HIMMS 6-7
Dijital Hasta: Dijital Doktor ve Klinik; Dijital Hemşire
16:00 – 16:15
Kahve Arası
16:15 – 18:00
Konferans 3
Salon I
Yükselen Sağlık Bilişimi Sistemleri ve Giyilebilir Sağlık Teknolojileri
18 Mart 2021 - Perşembe
09:30 – 10:30
Konferans 4
Salon I
Sağlıkta Yapay Zekâ Uygulamaları; İnsana Karşı Makine; Yapay Zekâ İnsan Zekâsının Önüne Geçecek Mi?
10:30 – 11:30
Paralel Oturumlar 4
Salon I    
Salon II
Salon III
Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekâ ve Makine Öğreniminin Rolü; Etik Açıdan Değerlendirme ve Pratik Uygulamalar
Elektronik Hasta Dosyaları, Elektronik Sağlık Kayıtları Yönetimi, Kişisel Özelliklerin Veri Haline Dönüşümü, Kurallar
Tele-sağlık / E-sağlık
11:30 – 11:45
Kahve Arası
11:45 – 12:45
Paralel Oturumlar 5
Salon I    
Salon II
Salon III
Elektronik Sağlık Kayıtlarının Bütünlüğü ve Entegrasyonu (Elektronik Order Sistemi, Klinik Karar Vermeyi Güçlendiren Yöntemler)
Sağlık Bilişiminde Kalite Özellikleri ve Kalite Değerlendirme
Mobil ve Dijital Bakım, Bilişimin Klinikte Hasta Güvenliğini Önlemeye Yönelik Yaygın Kullanım Alanları
Sağlıkta Mobil ve Bulut Uygulamalarda Bilgi Güvenliği
12:45 – 14:00
Öğle Arası
 14:00– 15:00
Konferans 5
Salon I
Klinik Uygulamalarda Yapay Zekâ
15:00– 16:00
Paralel Oturumlar 6
Salon I    
Salon II
Salon III
Sağlık Çalışanlarını Dijital Geleceğe Nasıl Hazırlayabiliriz?
Kişiselleştirilmiş Tıp Uygulamaları ve Süreç Madenciliği
Blokzinciri, Genom ve Klinik Araştırmalar
16:00– 16:15
Kahve Arası
16:15– 17:00
Konferans 6
Salon I
Biyo-enformatik ve Dijital Sağlık | e-Sağlık
17:00– 17:15
Paralel Oturumlar 7
Salon I    
Salon II
Salon III
Bilişimin Klinikte Hasta Güvenliğini Önlemeye Yönelik Yaygın Kullanım Alanları (Elektronik Order Sistemi, Klinik Karar Vermeyi Güçlendiren Yöntemler)
Sağlık Bilişiminde Büyük Veri ve Analitik Uygulamaları
Dijital Sağlıkta Etik ve Politik Kısıtlar
19 Mart 2021 - Cuma
09:30 – 10:30
Konferans 7
Salon I
Sağlık Bilişiminde Araştırma ve Klinik Araştırmalarda Bilişim
10:30 – 11:30
Paralel Oturumlar 8
Salon I     
Salon II
Sağlık Bilişiminde Kalite Özellikleri ve Kalite Değerlendirme
Sağlık Bilişimi ve Bilgi Güvenliğinde Standartlar ve Uygulamaları
11:30 – 11:45
Kahve Arası
11:45 – 12:45
Paralel Oturumlar 9
Salon I     
Salon II
Sağlıkta Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi
Sağlık Bilgi Sistemleri, Teknolojileri ve Teknikleri; Veritabanı Güvenliği
Kişiselleştirilmiş Bakım ve Dijital Sağlık
12:45 – 13:30
Kapanış Oturumu - KAPANIŞ KONUŞMALARI