Important Dates

Özet Gönderim İçin Son Tarih:  
Nov., 20, 2019
Özetlerin Kabulü:  
Nov., 25, 2019
Kongre Programının İlanı:  
Dec.,  01, 2019
Kayıt için Son Tarih:   Dec., 11,  2019