Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
01 Mart 2021
Bildiri Kabul İlanı
03 Mart 2021
Kongre Tam Program İlanı
05 Mart 2021
Kongre Kayıt Son Tarih
17 Mart 2021