Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
28 Ocak 2022
Bildiri Kabul İlanı
30 Ocak 2022
Kongre Tam Program İlanı
02 Şubat 2022
Kongre Kayıt Son Tarih
17 Şubat 2022