Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
20 Kasım 2019
Bildiri Kabul İlanı
25 Kasım 2019
Kongre Tam Program İlanı
01 Aralık 2019
Kongre Kayıt Son Tarih
11  Aralık 2019