Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
15 Nisan 2023
Bildiri Kabul İlanı
18 Nisan 2023
Kongre Tam Program İlanı
20 Nisan 2023
Kongre Kayıt Son Tarih
17 Mayıs 2023