Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
20 Ekim 2019
Bildiri Kabul İlanı
23 Ekim 2019
Kongre Tam Program İlanı
25 Ekim 2019
Kongre Kayıt Son Tarih
20 Kasım 2019