Sağlık Akademisyenleri Dergisi

          
SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERGİSİ / Health Care Academician Journal
 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg
https://dergipark.org.tr/sagakaderg
Mevcut Yayın   : 2019, Cilt: 8, Sayı: 1
ISSN                   : 2148-7472 --  ISSN (Online ISSN ): 2636-7572
BASIM               : Yılda 4 Defa Yayımlanır
YAYIMCI            : Dünya Bilimsel Ar. Yay. Tur. Kongre Org. Ltd. Şti.
EDİTÖRLER       : Prof. Dr. Seval AKGÜN, Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU, Selahattin TUNCER