Genel Bilgiler

Kongre Adı
5. ULUSLARARASI SAĞLIKTA BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ KONGRESİ
Ana Tema
“Pandemide Dijital Sağlık"
Yeri
ONLINE - Türkiye
Tarih      
17-19 Mart 2021
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN,
SAD – Sağlık Akademisyenleri Derneği, Başkan
Ankara / Türkiye
Eş Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi,
İstanbul / Türkiye
Düzenleyen Kuruluşlar
SAD - SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ
ISHQ - INTEGRATED SOLUTION FOR HEALTHCARE QUALITY LLC
Destekleyen Kuruluşlar
T.C. Sağlık Bakanlığı / Türkiye
HAKSAD, Hasta ve Hasta Yakınlarını Savunma ve Koruma Derneği / Türkiye
TSE, Türk Standartları Enstitüsü / Türkiye
BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu / Türkiye
Başkent Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü / Türkiye
Kongre Sekretaryası
Müzeyyen BAYDOĞRUL     
muzeyyen@dunyacongress.com
0507.291 59 49
Web Adres
www.hcs-antalya.org
Düzenleme Kurulu   
MUSTAFA ÇAKMAK, BAŞKAN / TÜRKİYE
Didem Aslı YELDAN / TÜRKİYE
MAHMUT ÇAVUŞ / TÜRKİYE
ARİF TÜMOK / TÜRKİYE
Kongre Dili
Türkçe ve İngilizcedir. Kongre de eş zamanlı simültane çeviri yapılacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER:
 
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi    : 01 Mart 2021
Bildiri Kabul İlanı                                  : 03 Mart 2021
Kongre Tam Program İlanı                 : 05 Mart 2021
Kongre Kayıt Son Tarih                       : 17 Mart 2021
Bildiriler
Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak Özet Halinde web sitesinden online ya da   muzeyyen@dunyacongress.com veya info@dunyacongress.com adresine gönderilebilecektir.
Sunulmayan bildiri özet gönderimleri web sitesinde ilan edilmeyecektir.
Davet Mektubu, İzinler   
Kaydını tamamlamış olan kongre katılımcılarına eğer talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir.
Kongre Kayıt
Kayıt kongre öncesinde www.hcs-antalya.org çevrimiçi, kayit@dunyacongress.com eposta adresine, 0 312 467 14 24 ve 419 86 50 no’lu telefonlardan 17 Mart 2021 Akşamına kadar yapılabilir.