Genel Bilgiler

 
Kongre Adı
3. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi
Ana Tema
Dijital Sağlık, Sağlıkta Büyük Veri ve Blockchain”
Yeri
SPICE Hotels & SPA, Belek, ANTALYA /TÜRKİYE
Tarih
14-17 Kasım 2018
Kongre Başkanı
Av. Gürbüz YÜKSEL,
T.C. Sağlık Bakanlığı, Bakanlık Müşaviri, SBSGM Hukuk Koordinatörü,
Ankara / Türkiye
Bilimsel Kurul Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN,
SAD – Sağlık Akademisyenleri Derneği, Başkan
Ankara / Türkiye
Düzenleyen Kuruluşlar
SAD - SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ
ISHQ - INTEGRATED SOLUTION FOR HEALTHCARE QUALITY LLC
Destekleyen Kuruluşlar
T.C. Sağlık Bakanlığı / Türkiye
TÜSEB, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, Türkiye
KVKK, Kişisel Verileri Koruma Kurumu / Türkiye
TSE, Türk Standartları Enstitüsü / Türkiye
BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu / Türkiye
Hacettepe Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü / Türkiye
HAKSAD, Hasta ve Hasta Yakınlarını Savunma ve Koruma Derneği / Türkiye
Kongre Sekretaryası
Müzeyyen BAYDOĞRUL
muzeyyen@dunyacongress.com
0507.291 59 49
Web Adres
www.hcs-antalya.org
Düzenleme Kurulu
MUSTAFA ÇAKMAK, BAŞKAN/TÜRKİYE
BEGÜM KOÇAK/ TÜRKİYE
MAG. FRITZ RACHER, FAIRWELL/ AVUSTURYA
DR. FATİH ORHAN/ TÜRKİYE
DR. ALİ ARSLANOĞLU/ TÜRKİYE
Kongre Dili
Türkçe ve İngilizcedir. Kongre de eş zamanlı simültane çeviri yapılacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER:
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi  : 14 Ekim 2018
Bildiri Kabul İlanı                            : 16 Ekim 2018
Kongre Tam Program İlanı             : 20 Ekim 2018
Kongre Kayıt Son Tarih                   : 14 Kasım 2018
Bildiriler
Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak Özet Halinde web sitesinden online yada muzeyyen@dunyacongress.com veya info@dunyacongress.com adresine gönderilebilecektir.
Sunulmayan bildiri özet gönderimleri web sitesinde ilan edilmeyecektir.
Kayıt ve Danışma 
Kayıt ve danışma masaları Otel Kongre Merkezi’nde 14 Kasım 2018 günü 08:00’de açılacak ve kongrenin bilimsel aktiviteleri süresince açık olacaktır.
Davet Mektubu, İzinler
Kaydını tamamlamış olan kongre katılımcılarına eğer talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir.
Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.
Kongre Kayıt 
Kongre bilimsel toplantılarına konuşmacıların, bildirili katılımcıların, dinleyicilerin, refakatçilerin veya ürün tanıtımcısı olarak katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerekmektedir. Kayıt kongre öncesinde www.hcs-antalya.org online, kayit@dunyacongress.comepostaadresine,
0 312 467 14 24 ve 419 86 50 nolu Telefonlar veya kongre merkezinde yapılabilir.