Genel Bilgiler

Kongre Adı
IV. ULUSLARARASI SAĞLIKTA BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ KONGRESİ
Ana Tema
“Akıllı Sağlık Teknolojileri-Uygulamaları, Tele-tıp ve Sağlıkta Dijital iletişim”
Yeri
Sherwood Lara Hotels, Kundu,  Antalya- TÜRKİYE
Tarih      
11-14 Aralık  2019
Kongre Başkanı
Av. Gürbüz YÜKSEL,  T.C. Sağlık Bakanlığı, Hukuk Koordinatörü, Ankara / Türkiye
Düzenleyen Kuruluşlar
SAD - SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ
Destekleyen Kuruluşlar
T.C. Sağlık Bakanlığı / Türkiye
TÜSEB, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, Türkiye
TSE, Türk Standartları Enstitüsü / Türkiye
BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu / Türkiye
HAKSAD, Hasta ve Hasta Yakınlarını Savunma ve Koruma Derneği / Türkiye
ÇSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / Türkiye
SAĞLIK-İŞ – Sağlık İşçileri Sendikası / Türkiye
Kongre Sekretaryası
Müzeyyen BAYDOĞRUL     
muzeyyen@dunyacongress.com
0507.291 59 49
Web Adres
www.hcs-antalya.org
Düzenleme Kurulu  
MUSTAFA ÇAKMAK, BAŞKAN/TÜRKİYE
MAG. FRITZ RACHER, FAIRWELL/ AVUSTURYA
DR.ÖĞR.ÜYESİ ALİ ARSLANOĞLU/ TÜRKİYE
HÜSEYİN ÇAKMAK/ TÜRKİYE
Kongre Dili
Türkçe ve İngilizcedir. Kongre de eş zamanlı simültane çeviri yapılacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER:
 
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi     :  20 Kasım 2019
Bildiri Kabul İlanı                                   : 25 Kasım 2019
Kongre Tam Program İlanı                   : 30 Kasım 2019
Kongre Kayıt Son Tarih                         : 11 Aralık 2019
Bildiriler
Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak Özet Halinde web sitesinden online yada  muzeyyen@dunyacongress.com   veya info@dunyacongress.com  adresine gönderilebilecektir.
Kabul edilen Bildiriler daha sonra tam metin olarak kongrede sunumların gerçekleştirilmesine mukabil hazırlanacak olan Kongre Tam Metin Kitabı hazırlanacak ve web sitesinde yayınlanacaktır.
Sunulmayan bildiri özet gönderimleri web sitesinde ilan edilmeyecektir.
Kayıt ve Danışma 
Kayıt ve danışma masaları Otel  Kongre Merkezi’nde 11 Aralık 2019 günü 08:00 ’de açılacak ve kongrenin bilimsel aktiviteleri süresince açık olacaktır.
Davet Mektubu, İzinler   
Kaydını tamamlamış olan kongre katılımcılarına eğer talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir.
Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.
Kongre Kayıt 
Kongre bilimsel toplantılarına konuşmacıların, bildirili katılımcıların, dinleyicilerin, refakatçilerin veya ürün tanıtımcısı olarak katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerekmektedir. Kayıt kongre öncesinde www.hcs-antalya.org online, kayit@dunyacongress.com email adresine,
0 312 467 14 24 ve 419 86 50 nolu Telefonlar veya kongre merkezinde yapılabilir.