Kongre Daveti

 

KONGRE BAŞKANLARINDAN
Prof. Dr. Seval AKGÜN
Kongre Başkanı
TÜRKİYE
Doç. Dr. Tunca DOĞAN
Bilim Kurulu Başkanı
TÜRKİYE
Değerli Sağlık Çalışanlarımız ve Bilişim Uzmanlarımız; 
Yapay Zekâ (AI: Artificial Intelligence) insan düşüncelerini, tepkilerini taklit etmeye ve insan zekâsını simule etmeye dayanan; sezgisel tarama, örüntü eşleme, kural tabanlı işlemler, derin öğrenme vb. teknikler için algoritmaları kullanarak  sonuca  ulaşmayı hedefleyen ve uygulamaların kendi kendine öğrenmesini destekleyen bilgisayar bilimi alanıdır. Sağlıkta dijitalleşme kapsamında geliştirilen yapay zekâ uygulamaları, ham verideki anlamlı ilişkileri tanımlayabildiğinden birçok tıbbi durumda teşhis, tedavi ve tahminleri desteklemek için kullanılmaktadır. Bu uygulamalar hastalıkların tanılanmasından hastaların değerlendirilmesine, tedavi yöntemlerinin belirlenmesinden klinik karar verme ve sağlığı koruyup sürdürmeye kadar geniş bir alana yayılmaktadır. Son yıllarda, yapay zekânın sağlıkta pek çok alanda kullanıldığı örnekler karşımıza çıkmaktadır. İlaç geliştirme, hasta izleme ve kişiselleştirilmiş hasta tedavi planları dâhil olmak üzere, hemen hemen her tıp alanında uygulama potansiyeli mevcuttur. Yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeler göz önüne alındığında sağlık profesyonellerinin klinik ortamında, yeni teknolojiler ve uygulamalarla artarak karşılaşacaklarına şüphe yoktur. Bu nedenle VII. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi’nin ana teması “Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Uygulamaları” olacaktır. 
Kongre, Sağlıkta Bilişim Teknolojileri ve Dünyada Bilgi Güvenliği uygulamalarının ve yeniliklerinin tartışılacağı bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. Birçok uluslararası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu; farklı uygulamalar, kazanımlar ve dünya çapında trendler bağlamında, Bilişim Teknolojileri ve Dünyada Bilgi Güvenliği çalışmalarının, sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır. 
Ayrıca bu kongre, katılımcılara her gün yenilenen bilişim teknolojileri ile daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlayacaktır. Böylece katılımcılar; konferanslar, sözlü bildiriler, kurslar, paneller ve çalıştaylar aracılığıyla kongre boyunca Sağlıkta Bilişim Teknolojileri ve Dünyada Bilgi Güvenliği sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız. Ayrıca kongre süresince katılımcılar; 
  • Sağlıkta yapay zekâ güncel örneklerinin tanıtılması,
  • Robotik ve yapay zekâ temelli yeni sağlık teknolojilerinin ve sistemlerinin birey/toplum sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması,
  • Sağlıkta yapay zekâ ve robotik uygulamalarının potansiyel yararlarının etik ve hukuki boyutlarıyla incelenmesi,
  • Robotik ve yapay zekâ teknolojilerinin ve sağlıkta uygulamalarının ülkemizde geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, optimize edilmesi ve bu bağlamda paydaşlar arası iş birliğinin sağlanması,
  • Sağlık/Tıp eğitiminde yapay zekâ ve robot teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve çok disiplinli çalışmaların artırılması,
  • Sağlık sektörüne yönelik büyük veri modelleme ve analitiği araçlarının kullanımı ve sağlık sektöründe hizmet kalitesi ve memnuniyetini arttırmada akıllı sistemlerin öneminin vurgulanması,
  • hususlarında tartışma olanağı bulacak, konunun uzmanları tarafından en son yenilikleri öğreneceklerdir. 
Sizleri aramızda görmekten onur duyarız.