Kongre Daveti

Dünyamızı etkisi altına alan, hayatımızın birçok alanında köklü değişikliklere yol açan COVID 19 pandemisi, tabiatı ile bu mücadelenin bel kemiği olan sağlık çalışanlarını ve tüm sağlık sistemlerini derinden etkilerken aynı zamanda dijitalleşmenin önemini de ortaya koydu. Uzun yıllardır verilerin artması, bu verileri işleyecek araçların çeşitlenmesi, verileri toplayabileceğimiz sensör ve diğer bilgi kaynaklarının artmasıyla birlikte zaten dijital sağlık dikkat çekici alanlardan biri olmaya başlamıştı. Günümüzde Dijital Sağlık, modern sağlık hizmetlerinin erişimini, etkisini ve verimliliğini arttırmak için önemli bir role sahiptir. Ülkemizde sağlık sektörü bu dönüşümü yıllar önceden fark etmiş, hasta merkezli sağlık hizmetlerini izlemek, yönetmek ve sunmak için dünyanın en gelişmiş sistemlerinden bazılarını üretmiş ve uygulamaya sokmuştur. Pandemide ise bu uygulamalar daha da önemli hale gelmiş ve tüm hayatımıza entegre olmuştur. Dijital Sağlık, hastalarımızın; tele bakım, tele sağlık, mSağlık ve eSağlık, sağlıkta yapay zeka ve büyük veri kullanımı, giyilebilir ve taşınabilir medikal cihazlar, akıllı hastane uygulamaları, tıp eğitiminde yenilikler, medikal ve cerrahi robotlar gibi alanlarda, denenmiş ve test edilmiş teknolojilerden yararlanacağı anlamına gelir. Dijital Sağlık; hastalara kısa sürede hastalıklarını kontrol altına alacak, iyileşmelerini sağlayacak, maliyet etkin ve konforlu hizmet sunulmasını sağlar. Klinisyenlere, yöneticilere ve araştırmacılara bakım ve daha etkili tedaviler planlama ve sunma araçları verir, kusursuz bilgi aktarımı ve hayati bilgilerin analizi ile verimliliği artırır.

 • Dijital Sağlığın temel olarak yer aldığı konuları;
 • Tele-sağlık,
 • Klinik bilgi sistemleri,
 • Entegre bölgesel/ulusal/uluslararası sağlık iletişim ağları,
 • Mobil-sağlık,
 • Giyilebilir sağlık teknolojileri,
 • Büyük veri yönetimi ve yapay zekâ olarak özetleyebiliriz.

Pandemi ile birlikte sağlıkta dijitalleşmenin hızlı arttığı yerler ise; 

 • Birinci basamak hizmetlerin dijitalleşmesi,
 • 3D Baskı ile hızlı üretim,
 • Kronik hastaların çevrimiçi izlenmesi
 • Filyasyon ve sağlık takip uygulamaları,
 • COVID tanı-prognoz destek yazılımları,
 • İyi ve sağlıklı yaşam,
 • Mental sağlık’ tır.

Bu nedenle V. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi’nin ana teması “Pandemide Dijital Sağlık”   olacaktır.

Kongre ile Sağlıkta Bilişim Teknolojileri ve Dünyada Bilgi Güvenliği Uygulamaları ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışılacaktır. Birçok uluslararası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu; farklı uygulamaların, kazanımların ve global trendler bağlamında Bilişim Teknolojileri ve Dünyada Bilgi Güvenliği çalışmalarının sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır. Ayrıca bu kongre, katılımcılara her gün yenilenen bilişim teknolojileri ile daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlayacaktır. Böylece siz de katılımcılar, konferanslar, sahada araştırmacı ve uygulayıcı olan sizlerin bildirileri, çabaları ve çalıştaylar aracılığıyla kongre boyunca, Sağlıkta Bilişim Teknolojileri ve Dünyada Bilgi Güvenliği sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız.

Sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

Prof. Dr. Seval Akgün Dr. Ali ARSLANOĞLU