Kongre Daveti

 

Dünyamızı etkisi altına alan, hayatımızın birçok alanında köklü değişikliklere yol açan COVID 19 pandemisi, tabiatı ile bu mücadelenin bel kemiği olan sağlık çalışanlarını ve tüm sağlık sistemlerini derinden etkilerken aynı zamanda dijitalleşmenin önemini de ortaya koydu. Uzun yıllardır verilerin artması, bu verileri işleyecek araçların çeşitlenmesi, verileri toplayabileceğimiz sensör ve diğer bilgi kaynaklarının artmasıyla birlikte zaten dijital sağlık dikkat çekici alanlardan biri olmaya başlamıştı. Günümüzde Dijital Sağlık, modern sağlık hizmetlerinin erişimini, etkisini ve verimliliğini arttırmak için önemli bir role sahiptir.

Türkçe