Kongre Daveti

                                                                                            

 

 

 

Sağlık hizmetleri sunumunun geleceği, bugünün sağlık hizmeti sunumundan oldukça farklı görülmektedir. Hızla gelişen teknolojilerin, demografik ve ekonomik değişimlerle birlikte dünya çapında sağlık hizmeti sunumunu değiştirmesi kaçınılmazdır. Artık yaşlanmanın yerini uzun ömrün aldığı, kaliteli yaşam seçeneklerinin giderek yaygınlaştığı, yapay zekâ ile hepimizin kendi doktorumuz olma imkânını yakaladığı, bazı insanların hayatında hiç tatmadıkları görme ve duyma gibi duyularına kavuşabildiği, yeni organlar, dokular, hatta varlıklar üretebildiğimiz, çaresiz sanılan genetik hastalıklara çözümler ürettiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Bu bağlamda Dijital Sağlık, modern sağlık hizmetlerinin erişimini, etkisini ve verimliliğini arttırmak için önemli bir role sahiptir. Son yıllarda artan maliyetlerin de etkisiyle birçok hastane yatan hasta hizmetlerini en aza indirmek için uzun vadeli çözümler arayışına zaten girmiş bulunmakta idi.

                Teknoloji, pandemi ile birlikte son birkaç yılda daha da hızlı bir değişim içerisine girmiş ve hastanede bakımın temelini kökünden değiştirmiştir. Özellikle Covid-19 günleri ve sonrasında alıştığımız düzende pek çok farklılıklar söz konusudur. Ülke nüfuslarının yaşlanması, salgınla birlikte ciddi boyutlarda artan hasta sayıları daha fazla yatak talebine ve maliyet artışlarına neden olmuş; hastane yöneticileri ve hükümetler bu koşullar altında, yatan hasta ve ayakta tedavi maliyetlerini nasıl optimize edecekleri ve dijital teknolojileri geleneksel hastane hizmetlerine nasıl entegre edecekleri üzerine yoğunlaşmış; ve nihayetinde, alıştığımız sağlık hizmeti sunumunda ciddi değişiklikler söz konusu olmuştur. Aslında artık hastanelerimizi dijital hastanelere çevirmek neredeyse zorunlu hale gelmiştir.

Türkçe